Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb26.jpg

Februāris 2009

Ilze Smilgaine

29. janvārī Jaunpils draudzes mācītājs Jānis Smilgainis devās misijas ceļojumā uz Āfrikas valsti Ugandu, kur pievienojās mācītājam Artim Druvietim un vēl vairākiem draudžu locekļiem, kas jau nedēļu darbojās tur. Viņiem paredzēts sludināt dievkalpojumos gan galvaspilsētā Kampalā, gan izbraukt uz lauku rajoniem. Par šo ceļojumu mācītājs pastāstīs nākamajās draudzes ziņās. Dievkalpojumos Jaunpilī viņu aizvieto evaņģēliste Rudīte Losāne un baznīcas vikārs Agris Leivalds.
“Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev, ak, paņem mūs pašus par dāvanu sev!”
Pirms Ziemassvētkiem svētdienas skolas bērni saņēma Adventa kalendārus, no kuriem viņi ne tikai varēja izgatavot jaukas Betlēmes kūtiņas ar aitiņām, ganiem, Jāzepu Mariju un Jēzus bērnu silītē, bet arī uzzināja par svētdienas skolu pasākumu Rīgā. Nu bija jāizgatavo katram dāvana Jēzum dzimšanas dienā!
Inga un Ance izveidoja jēriņus no plastilīna un vilnas; Jēkabs Anna un Katrīna savos apsveikumos aplicēja un izgreznoja eglītes, eņģeli un sniegavīru. Uģim, Kitijai, Kristapam, Mārim izdevās skaisti eņģelīši, bet Irbe izveidoja apsveikumu sirsniņas formā un Roberts izgrieza valdnieka kroni Jēzum. Sagatavojām arī divas dziesmas.
Un tā 31. janvārī 10 mūsu svētdienas skolas bērni devās uz Rīgu, lai kopīgi ar visas Latvijas draudžu sv. skolu audzēkņiem piedalītos pasākumā “Dāvana Jēzus dzimšanas dienā”. Reformātu baznīcas zālē bija sapulcējušies vairāki simti bērnu un skolotāju. Visus mīļi sagaidīja un sveica sunītis Riko, kuru pazinām jau no pagājušā gada.
Svētki sākās ar īsu svētbrīdi, ko vadīja mācītājs Ivars Jēkabsons. Pēc tam viņš pastāstīja, ka konkursam iesūtīti 366 darbiņi, kuri visi bija izlikti izstādē gar zāles sienām. Pasākumā piedalījās arī Jēzus draudzes jauniešu ansamblis ar slavēšanas dziesmām, bērnus viņi aicināja dziedāt un dejot līdzi. Arī mūsu bērni nodziedāja divas dziesmas, kuras l gan visiem patika, jo aplausi bija skaļi. Visi bērni saņēma diplomus un neparastāko, labāko darbiņu autori, kā arī katra svētdienas skola kopā – dāvanas. Beigās visi fotografējāmies kopā ar sunīti Riko.

Tāda bija mūsu draudzes svētdienas skolas bērniem pēdējā janvāra sestdiena – sakaista, aizraujoša un notikumiem bagāta!
Paldies pagasta padomei par piešķirto mikroautobusu ceļam un daļēju ceļa izdevumu segšanu!
Laima Zariņa, svētdienas skolas vadītāja