Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb2.jpg

Janvāris 2009

Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā Jūs esat izglābti!
                                    Efez.2:4-5


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.
 
Ir nosvinēti Ziemassvētki un sagaidīts Jaunais gads. Jaunpils draudzē šie svētki bija notikumiem bagāti
Svētku pasākumi sākās 23.decembrī ar Jaunpils vokālās grupas “Vocalica” koncertu banīcā. Šinī koncertā kopā ar jaunpilniekiem muzicēja Bikstu vīriešu vokālais ansamblis “Optimisti”. Sakām lielu paldies koncerta organizētājiem un dalībniekiem, bija skaisti izgaismota baznīca, pieejamas koncerta programmiņas un mājupejot katrs koncerta klausītājs pēc brīnišķīga muzikāla baudījuma saņēma arī saldu kārumu ar klātpieliktiem laba vēlējumiem no “Vocalica”. Ziemassvētku vakarā notika tradicionālais Svētvakara dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā mūs ar savām dziesmām iepriecināja Jaunpils koris. Paldies kora vadītājai un dalībniekiem. Piedodiet, ka visiem nepietika dziesmu lapiņu un sēdvietu, nebijām padomājuši par apgaismojumu zem balkoniem.

Otrajos Ziemassvētkos, 25.decembrī pirmo reizi notika svētbrīdis bērniem kopā ar draudzes vecākajiem locekļiem.Pēc mācītāja uzrunas un lūgšanas kopā ar bērniem svētdienas skolas bērni dziedāja vairākas dziesmas, tā iepriecinot visus pārējos sanākušos.Atnācis bija arī Ziemassvētku vecītis, kurš bērniem un vecajiem cilvēkiem izdalīja dāvaniņas un saldumu paciņas.Vēlāk visi tika aicināti pie galda turpat baznīcā iedzert kafiju un tēju, pacienāties ar sarūpēto kliņģeri un citiem gardumiem.Davanas un saldumus pasniegt bija iespējams, pateicoties V.Leites ziedojumam draudzes diakonijas vajadzībām, skolotāju Laimas un Veltas darbam. Visi vecākie draudzes locekļi uz šo pasākumu saņēma ielūgumus, kuros aicinājām zvanīt un pieteikties, ja ir grūtības ar nokļūšanu baznīcā, piedāvājām transportu. Dažādu apstākļu dēļ, gan slimības, gan slidenā laika dēļ ieradās ļoti maz aicināto. Tomēr tiem, kas atnāca bija prieks būt kopā un klausīties bērnu dziesmās. Ar draudzes locekļu palīdzību centāmies katram, kas nebija atnācis, saldumus aizvest uz mājām. 26.decembrī satikties “Namiņā” mūs aicināja Vita Leite, kura bija ieradusies uz dažām dienām Latvijā un gribēja vēl apdāvināt svētdienas skolas bērnus un draudzes darbiniekus. Paldies viņai par rūpēm! Pirmo reizi mācītāja Jāņa Smilgaiņa kalpošanas laikā Jaunpils baznīcas zvans zvanīja vecgada vakarā, aicinot uz dievkalpojumu. Cilvēku sanāca maz, bet bija dievvārdi, dziesmas, eglītē sveces un skanēja baznīcas zvans. Mēs aicinām uz dievkalpojumiem katru svētdienu plkst. 10.00, aicinām bērnus uz svētdienas skolu.

Ja Jums ir interese un vajadzība pēc garīgās literatūras, griezieties pie draudzes darbiniekiem baznīcā vai pie mācītāja viņa pieņemšanas laikā trešdienās plkst. 16.00 – 18.00, pēc dievkalpojumiem, vai arī zvaniet – tel. nr. 29294912.
Ilze Smilgaine