Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb43.jpg

Marts-Aprīlis 2009Varbūt šajās Lieldienās mums vajadzētu beidzot atdot vārdam ‘super’ tā īsto nozīmi. Tas nav tikai sekls, klišejās lietos vārds. Jā, mēs droši varam teikt, ka tas, ko Jēzus izdarīja mūsu dēļ ir ‘super’.  Viņa augšāmcelšanās ir ‘super’. Vai šo vārdu var piepildīt vēl vairāk? Jēzus dod tam jaunu nozīmi, tāpat kā Viņš dod jaunu nozīmi mūsu dzīvei. Ja es dzīvoju ar Jēzu, tas ir ‘super’. Tas ir prieks, miers, drošība un mūžīgs pavadonis, kurš katru no mums ir gatavs turēt pie rokas, kamēr mēs kā tikko kājās piecēlušies mazuļi mēģinām spert savus pirmos soļus  pretī Viņam – Dievam un Cilvēkam, kurš uzdāvināja mums Lieldienas – dienu, kad mēs visi kopā ar augšāmcēlušos Pestītāju varam svinēt savu otro dzimšanas dienu – atdzimšanu dzīvei kopā ar Kristu. Tas taču ir ‘super’!
Priecīgus gada lielākos svētkus!
Jānis Smilgainis, mācītājs
1. 1.martā, svētdienā pēc dievkalpojuma notika draudzes pilnsapulce. Sapulcē runāja : L.Zariņa – stāstīja par darbu svētdienas skolā;
M.Ķergalve – pastāstīja par notikumiem draudzē pagājušajā gadā;
V.Auziņa – atskatījās uz diakonijas darbā paveikto;
M.Ķergalvis – stāstīja par draudzes finansēm – ieņēmumiem un izdevumiem ;
J.Smilgainis – iecerēm saistībā ar draudzes mācītāja dzīvesvietas izveidi.
Diskusijās iesaistījās arī citi draudzes locekļi.
2. 26. februārī ī plkst. 14.00 Jaunpils vidusskolā sākās „Jauniešu Alfas” kurss, kurā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kursu sadarbībā ar Jaunpils ev. lut. draudzi vada sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolas jaunieši. Pirmā nodarbība bija neparasta – tā notika skolas zālē, sākumā Gregorskolas jaunieši parādīja skeču, kurā tiek runāts par dažādām atkarībām, vēlāk pastāstījas par „Alfas” kustību un tās mērķiem un aicināja jauniešus uz nākamajām nodarbībām – katru ceturtdienu plkst. 16.00 skolas klašu telpās.
Alfa kurss ir nodarbību cikls, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Tas ir adresēts gan cilvēkiem, kas aiz ikdienas dimensijas vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem, gan arī tiem, kas atrodas garīgās pasivitātes situācijā. Alfa kurss sastāv no vienpadsmit vakaru nodarbībām un vienas nedēļas nogales. Alfa kurss ir populārs visā pasaulē, Latvijā tas ienācis pirms desmit gadiem un nu notiek daudzās draudzēs.
Prieks, ka kurss ir guvis atsaucību jauniešu vidū, nodarbības ir labi apmeklētas.
Zane Sapnova, draudzes locekle