Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb44.jpg

Maijs, Jūnijs, Jūlijs 2009

31. maijā, Vasarsvētkos un 12. jūlijā tika kristīti un iesvētīti jauni draudzes locekļi. Sveicam viņus un vēlam Dieva svētību, ticības ceļu ejot!
Šogad 2. jūnijā svētdienas skolas bērniem bija ekskursija – šoreiz uz Kandavu, kur mūsu svētdienas skolu kopā ar citām aicināja noskatīties leļļu teātri, piedalīties spēlēs un rotaļās. Bērni no šī pasākuma atgriezās piekusuši un ļoti apmierināti. Paldies pagasta padomei, kura deva transportu braucienam un skolotājai Veltai, kura bērnus pieskatīja!
Šai vasarā Jaunpils draudzē notika pirmais Jauniešu dievkalpojums. Sestdienā, 4. jūlija vakarā, baznīcā skanēja bungas un ģitāras, dziedāja gan mūsu draudzes meitenes, kuram pavadījumu uz ģitārām spēlēja Valērijs un Matīss, gan Lestenes Jaunās paaudzes jaunieši, gan draugi no Gregorskolas. Paldies visiem, kas piedalījās! Cerams, ka drīz šādi dievkalpojumi notiks regulāri, reizi vai divas reizes mēnesī.


Vairāki mūsu draudzes locekļi šogad piedalījās Baznīcas dienās Valmierā 24.-26. jūlijā. Četras meitenes – Austra, Diāna, Lāsma un Sofija jau iepriekš pieteicās par brīvprātīgiem palīgiem, uzņēmās bērnu pieskatīšanas un ziedojumu vākšanas pienākumus. Baznīcas dienās piedalījās arī mācītājs Jānis, misijas teltī stāstot par Ugandas misijas ceļojumu un ierādot, kā var slavēt Dievu, spēlējot uz bungām, ko atveda no Āfrikas. Jaunpilī svētdienas dievkalpojumu vadīja draudzes locekļi, lasot sv. Rakstus un arhibīskapa Jāņa šai dienai rakstītu sprediķi, dziedot dziesmas un lūdzot Dievu.
           Zane Sapnova, draudzes locekle