Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb39.jpg

Augusts 2009

Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.
Lk. 12:34Kapusvētku mēnesis augusts.

Ir aizvadīts viens no spraigākiem darba mēnešiem. Vasaras pašā pilnbriedā, kad sākam dārzos ievākt ražu un druvās norit labības kulšana, ir klāt intensīvākais darba cēlieniem lauku mācītājiem un draudžu aktīvistiem. Kapusvētki Latvijas kapsētās. Tiek apraudzītas tās vietas, kurp parasti mērojam ceļu ar šķiršanās sāpēm un skumjām pārdomām sirdī. Rūpēties par aizgājušo tuvinieku atdusas vietām mums liek pienākuma apziņa un vēlme parādīt cieņu tiem, kuri mums ir bijuši tik nozīmīgi, ko esam mīlējuši, kam esam parādā pateicību par to, ka esam. Apraudzīt tuvinieku kapus, liek vēlme izrauties no ikdienas steigas, jo kapsētu mēs saucam arī par miera sētu. Jā patiesi vai kādreiz nopūšoties par dzīves nastu smagumu, par grūtībām kas mūs nospiež ikviens neesam domājuši par to, ka arī mūsu dzīves gājums noslēgsies šajā atdusas un miera vietā. Ražas laiks dabā liek mums vaicāt, kādi būs augļi ko nesīsim mēs? Tātad - tā ir iespēja izvērtēt savu līdzšinējo dzīvi. Ja atdzīstam, ka viss nav bijis tā kā mēs vēlētos, tad varbūt kapsēta ir īstā vieta kur atstāt un aprakt savu veco „Es”.
Zigfrīds Muktupāvels kādā televīzijas pārraidē sacīja, ka latvieši ir dīvaina tauta, jo svin svētkus skumjā ar bēdām saistītā vietā. Tomēr ne tikai latvieši svin svētkus kapos. Arī Lieldienu notikumi risinās kapos. Īstenībā Lieldienas ir lielie kapusvētki visai kristīgajai pasaulei. Kristus tukšais kaps piešķir jaunu jēgu Viņa sacītajiem vārdiem: „"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs..”
Kapusvētkos mums ir iespēja arī lūgt Dievu par dzīvajiem un aizlūgt par tiem, kas devušies mūžības ceļos. Un, kā jau svētkos, vismaz reizi gadā satiekam attālākus radus un draugus.
Jaunpils novadā ir astoņas kapsētas. Ir jāiegulda liels darbs, lai tās visas cienīgi sakoptu, novāktu nokritušos zarus, nopļautu zāli, piegādātu ūdeni un smiltis un novāktu atkritumus. Esam pateicīgi Gitai Zeminskai par rūpīgo un cītīgo apsaimniekošanas pienākumu pildīšanu. Gribas vēlēt, lai arī turpmāk šajos pārmaiņu laikos novada vadībai izdodas rast līdzekļus tikpat rūpīgai kapsētu sakopšanai.
Jāpateicas arī kapusvētku muzikālā kuplinājuma autoriem. Jau daudzus gadus atsaucīgi palīgi ir Tukuma luterāņu draudzes ansamblis „Sadraudzība” Ojāra Vītoliņa un Ritmas Zāģeres vadībā. Pirmo gadu uzstājās arī Jaunpils draudzes ansamblis Veltas Auziņas vadībā, un paldies arī draudzes ērģelniecei Ilzei Strautiņai par dziesmu muzikālo pavadīšanu Viesatu apkārtnes kapos. Paldies arī Jaunpils novada domei par finansiālo atbalstu un transporta nodrošinājumu, kā arī šoferītim Rustikam Arika par drošo izvizināšanu.

Jaunpils draudzes mācītājs Jānis Smilgainis.

• SVĒTDIENAS SKOLA

 4. novembrī, Pļaujas svētkos, draudzes svētdienas skola uzsāks mācības pēc svētdienas skolu programmas. Visu vasaru bērni, kas nāca līdzi vecākiem uz dievkalpojumu, varēja kopā ar skolotājām doties uz „Namiņu”, kur piedalījās nodarbībās, zīmēja un rotaļājās. Pļaujas svētkos mācītājs teiks uzrunu bērniem , svētīs viņus un tad bērni turpinās svētkus – jauna mācību gada sākumu „Namiņā”.
Aicinājums vecākiem!
Kristus ir sacījis: „Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tiem pieder debesu valstība.”
Neliedziet saviem bērniem nākt uz svētdienas skolu, laidiet viņus mācīties par debesu valstību, kas pieder viņiem un mums katram, kurš tic un paļaujas uz Jēzu Kristu.
Nodarbības notiks, kā parasti, dievkalpojuma laikā, svētdienās, plkst. 10.00. Nāciet paši uz dievkalpojumu un ņemiet bērnus līdz! Svētdienas skolas nodarbības ir bez maksas.
• 2009. gada 11.oktobrī pēc dievkalpojuma plkst. 12.00 notiks draudzes pilnsapulce. Aicināti visi draudzes locekļi. Sapulcē tiks ievēlēta nominācijas komisija, kas sāks draudzes padomes vēlēšanu sagatavošanas darbu – aicinās aktīvos draudzes locekļus kandidēt vēlēšanās, kas notiks nākamgad.
Zane Sapnova, draudzes locekle