Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb1_6.jpg

Oktobris 2009
“No bērniņu un zīdaiņu mutes Tu sev slavu sagādājis.” Mt.21:16

25. oktobrī Jaunpils luterāņu draudze svinēja dievkalpojumu Rīgā, kopā ar Mežaparka ev. lut. draudzi. Dežuranti, kas vasarā čakli kalpojuši baznīcā, jauniešu ansamblis un citi aktīvi draudzes locekļi viesojās baznīcā, kur ilgus gadus kalpojis Roberts Feldmanis, tagad kalpo mācītāji Rolands Eimanis un Ilmārs Rubenis. Nelielā baznīca sevī sargā patiesi mājīgu siltumu. Mācītājs Jānis Smilgainis dievkalpojumā lasīja sprediķi par aklo nelaimīgo Bartimeju, kurš izmisumā sauca Jēzu un tapa dziedināts. Šis stāsts apliecina cilvēku ilgu piepildīšanos caur Jēzu Kristu. Visus iepriecina mūsu jauniešu un bērnu dziesmas, kas atdzīvina klusināto gaisotni. Sirsnīga siltuma Mežaparka draudzē netrūkst arī pēc dievkalpojuma, tēju kopā dzerot un sarunājoties. Lai mēs būtu Jēzum noderīgi kalpošanā, kopā jālūdz, jāuztur vienprātība.


Lielu prieku un stiprinājumu ticībā sagādāja šis ceļojums visiem – gan jaunpilniekiem, gan māsām un brāļiem Mežaparkā.
    Aija Zāgmane, draudzes locekle