Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb42.jpg

Augusts 2007

Lai priecājas visi, kas tveras pie Tevis
      Ps 5:12
 
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


Skolēnu projekts – svētība arī baznīcai.

„Kas ir mūsu dianišķā maize? Luters māca, ka viss, kas nepieciešamsmiesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulātais draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticami kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi, un tā joprojām. Arī soli baznīcā ir mūsu dienišķā maize!”, šādi dievkalpojumu 5. jūlijā, jauno baznīcas solu iesvētīšanas dienā, iesāka mūsu evaņģēlists Jānis Smilgainis, mācītāji Andris Krauliņš un Raimonds Mežiņš.
It kā nemanot, pa diviem, pa četriem katru gadu tie radās arvien vairāk padomjlaika veco kinozāles krēslu vietā. Un tā 5. jūlijā noslēdzās darbss, ko 7 gadus darīja skolēni no Vācijas Reinharda Dreijera vadībā un Jaunpils vidusskolas skolēni skolotājas Dzintras Abersones vadībā.
7 gadus jūnijā savā brīvajā laikā projekta ietvaros bērni izdarīja lielu un svētīgu darbu, izgatavoja pēc vaco baznīcas solu parauga 18 jaunus solus un nokrāsoja tos – pavisam 126 sēdvietas.
Tā ir dāvana Jaunpils draudzei, saviem vecākiem un arī sev. To viņi varēs stāstīt vēl saviem bērnu bērniem – lūk, tos solus es arī gatavoju! Lai Dievs svētī bērnus un viņu skolotājus, kuri saskatīja šo mūsu lielo nepieciešamību. Vācu skolotājs Reinhards Dreijers šajos gados atveda uz Latviju ap 60 vācu bērnu, rādījis Latviju, mūsu kultūru, pratis izskaidrot, cik nepieciešami ir soli baznīcai.
Soli nokrāsoti gaiši pelēki un dara baznīcu skaistāku un mājīgāku.
Šajā dienā dievnams bija pilns ar jauniešiem un tas bija brīnišķīgi – skolēni pašu gatavotajos solos svētbrīdī!
P_rojekta vadītājus – gan Reinhardu Dreijeru, gan mūsu Dzintru Abersoni sevišķi sirsnīgi sveica pagasta vadība, pils un muzeja darbinieces, draudzes locekļi, skolotāji – tas bija „paldies”par padarīto darbu.
Pēc tam sekoja ielūgums pie bagātīgi klāta galda visiem klātesošajiem.
   Laima Zariņa, draudzes locekle