Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Svētdienas skola:
svētdienās 10:00  

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde


Galerija

thumb12.jpg

Draudzes ziņas 2016

Atklāj baznīcu no jauna

Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai!”

Mk. 16:15

JAUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS

Jaunpils draudzē sākas jauns iesvētes mācību kurss.

Nodarbības notiks katru svētdienu plkst. 9.00 pirms dievkalpojuma.

Iesvētību dievkalpojums jaunajiem draudzes locekļiem būs 7. augustā.

 

Baznīcu nakts 2016 Jaunpilī

ATKLĀJ BAZNĪCU NO JAUNA

Kas ir Baznīcu nakts?

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Tas ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Nāc un esi viesis - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu.( http://www.baznicunakts.lv/)

Pirmo reizi Baznīcu nakts atvērs durvis arī Jaunpilī.

Janvāris 2016

Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.

2.Tim. 1:7

Jaunpils ev.lut. draudzes ziņas

  • No 17. janvāra līdz Lieldienu laikam svētdienas dievkalpojumi notiks baznīcas sakristejā, tas tiks darīts līdzekļu taupības nolūkos.
  • Katru mēnesi, pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma notiks draudzes locekļu sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde.
  • 12.janvārī tika demontēta un uz restaurācijas darbnīcu Pilsrundālē aizvesta kancele, kur tā tiks restaurēta.                    Zane Sapnova

 

Jaunpils draudzes sadraudzības vienība ar māsu draudzi Viby, Zviedrijā.

1992. gadā 9. augustā Jaunpils baznīca svinēja 400 gadu jubilejas dievkalpojumu. Zviedru draugi dāvināja draudzei rakstnieka Kārļa Ieviņa gleznoto gleznu “Arājs”. Kopš tā laika ir izveidojusies sadraudzība starp Jaunpils un Viby draudzi Zviedrijā. 2015 gada septembrī bija iesvētīts restaurētais Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes altāris bīskapa Pāvila Brūvera vadībā .Draudze pateicās par ziedojumiem un atbalstu draudzes cilvēkiem, Jaunpils ļaudīm un arī klātesošiem ciemiņiem no fon der Reku dzimtas un Viby draudzes. Zviedru māsu draudze arī pasniedza ziedojumu ērģeļu atjaunošanai. Ļoti pateicīgi esam Jaunpils domei, vislielākajam ieguldītājam ērģeļu atjaunošanā un ceram ērģeļu pilsnskanību dzirdēt Lieldienās.


Kopš pagājušā gadsimta janvārī kristīgā pasaule svin Lūgšanu nedēļu. Tad tiek lūgts par vienotību. Šo nedēļu ik ar kopīgiem ekumēniskiem pasākumiem, lūgšanām, sadraudzību un dievkalpojumiem svin arī Viby draudze; šogad mūsu draugi ielūdza draudzes pārstāvjus – Zani un Jēkabu Sapnovus, Daigu un Māri Vanagus, Jāni un Lieni Saulīšus pie sevis ciemos. Bijām mīļi uzņemti ģimenēs, reprezentējām Latvijas nacionālo un garīgo vēsturi. Kopīgi lūdzām par mieru pasaulē un Dieva aizsardzību. Nedēļas garumā katru vakaru tika aizlūgts par kādu vietu pasaulē, kur kristieši tiek vajāti. Iepazināmies ar sīrieti, kas ieradies Zviedrijā pirms gada, iekļāvies vietējā kristiešu kopienā un strādā par zobārstu. Svētdienas vienotības dievkalpojumā viņš lasīja no Bībeles rakstu vietu arābu valodā.

Skatījām Risebergas klostera drupas un senu koka baznīcu. Caur šo vietu iet ikgadējais svētceļnieku ceļš. Zviedrija tika pasaudzēta pirmajā un otrajā Pasaules karā. Tas atspoguļojas dzīves līmenī un dievnamu sakoptībā. Apmeklējām Tangenrosas baznīcu, kurai blakus esošajā kapsētā apbedīts Kārlis Ieviņš. Viņš no 1907. līdz 1914. gadam ir bijis skolotājs Jaunpils Kalna skolā un vēlāk mūža nogali aizvadījis Zviedrijā, kur daudz gleznojis.

Svētdien, 24.janvārī, mācītājs Jānis Saulīte Viby draudzes dievkalpojumā teica sprediķi, akcentējot Vienotības nozīmību - meklēt kopīgo, nevis atšķirīgo, saredzēt Baznīcas bagātību dažādībā. Mēs viens no otra mācamies un savstarpēji papildināmies.

Tad nu paliksim katrs savā vietā un visi kopā kopējā lietā!

Jaunpils ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Saulīte